FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राहुल कुमार मिश्र इन्जिनियर प्रविधिक शाखा प्रमुख rahul45mishra@gmail.com 9840019408
बृजेश तिवारी अन्तरिक लेखा परिक्षक प्रशासन शाखा प्रमुख btiwaritutu22@gmail.com 9801631315
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय शाखा अधिकृत आन्तरिक राजश्व शाखा
बदरुल अंसारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत loharpattimunicipaliity@gmail.com 9854031520
राम ललित चाैधरी लेखा शाखा प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा ramlalitchaudhary063@gmail.com 9807881285,9844116562
अमित कुमार यादव सूचना अधिकारी सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा suchanaadhikari@loharpattimun.gov.np,ito.loharpattimun@gmail.com 9844417235,9801631314